Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Inovace učebny ICT - 2. stupeň ZŠ

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016453
  • Zkrácený název projektu: Inovace učebny ICT - 2. stupeň ZŠ

Cílem projektu je zkvalitňovat zázemí pro výuku žáků tak, aby byly podporovány jejich kompetence pro budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt se zaměřuje na klíčovou kompetenci práce s digitálními technologiemi, jejíž důležitost pro profesní život neustále stoupá. Realizací projektu došlo k modernizaci odborné učebny informatiky pro žáky ZŠ Merklín pořízením nového nábytku a technickým/počítačovým vybavení moderního řešení, čímž se přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání žáků právě v této oblasti.

Shrnutí cílů projektu:

Samotné zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání.

Zkvalitnění výuky odborného předmětu a práce s digitálními technologiemi.

Zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ Merklín, okr. Plzeň-jih.

 

logo

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám