Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Tisková zpráva

  • V březnu 2015 jsme zpracovali projekt do vyhlášeného dotačního programu MŠMT ,,Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Náš projekt jsme podali pod názvem ,,Ve škole bezpečněji“ a jeho cílem bylo dokonalejší zabezpečení vstupu do budov školy pomocí audiovizuální technicky.
  • V podání projektu jsme byli úspěšní a na jeho realizaci jsme obdrželi od MŠMT dotaci ve  výši 128 947, – Kč na neinvestiční výdaje. Náš vlastní vklad činil 25 918,60 Kč, jednalo se o finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem s jeho souhlasem a administrativní práce spojené s plněním projektu.
  • Projekt jsme uskutečnili v období  červenec až listopad 2015. K realizaci jsme si vybrali firmu SEL, spol. s.r.o. Plzeň, se kterou měl dobré zkušenosti zřizovatel školy Obec Merklín.
  • Provedením projektu došlo k  úplnému odstranění rizik vniknutí nepovolané osoby do objektu budovy školy. Ochrana přístupového systému do obou budov školy byla zajištěna videotelefony. Pracovníci školy  mají pomocí audio video techniky  komplexní    přehled o případných návštěvnících.
  • Realizovaná opatření na základě podaného projektu budou mít trvalý charakter.

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám