Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Řemeslné obory - modernizace cvičné kuchyně

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016454
  • Zkrácený název projektu: Řemeslné obory - modernizace cvičné kuchyně

Cílem projektu je zkvalitňovat zázemí pro výuku žáků tak, aby byly podporovány jejich kompetence pro budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt se zaměřuje na klíčovou kompetenci: technické a řemeslné obory, jejichž důležitost neustále stoupá, a to modernizací odborné učebny - cvičné kuchyně na 2. stupni ZŠ Merklín, která je určena pro výuku předmětu Svět práce. Zároveň chce škola modernizací žáky zaujmout a podchytit jejich zájem o učební obory Kuchař-číšník a Cukrář.

 

logo EU

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám