Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Rozvoj cizích jazyků

Dva úspěšné projekty v roce 2021

I v současné komplikované situaci jsme úspěli se dvěma projekty, které souvisí s jednou z priorit na naší škole, kterou je výuka cizích jazyků.

 

První projekt:

Anglicky mluvící země očima rodilého mluvčího

            Cílem prvního projektu je rozšířit znalosti žáků o anglicky mluvících zemích formou setkání s rodilým mluvčím. Je určem všem žákům na 2. stupni naší školy a je založen na aktivní práci žáků v kooperaci s rodilým mluvčím v rozsahu dvou hodin Aj, dále informace propojí v ostatních předmětech a založí si zpracované údaje do portfolií. Žáci získají hlubší znalosti ze zeměpisu, přírodopisu a historie dané země, zároveň uplatní znalosti Aj formou komunikace při aktivitách a diskusi, vytvoří si slovníček užitečných výrazů a frází, které budeme i nadále využívat v hodinách. Setkání budou obsahovat úvodní seznamovací aktivity. Vlastní projekt bude kombinací aktivit v různých formách - dvojicích, skupinách, v kruhu, tak aby vzájemnou spolupráci žáci získali nové poznatky a informace, a aby si je co nejlépe osvojili. Závěrem bude soutěžní hra družstev s kontrolními otázkami o drobné ceny.

Druhý projekt:

Spolupráce škol v zahraničí

            Druhý projekt je přípravou na práci v dalším školním roce. Má za cíl naplánovat celoroční práci v návaznosti na prostředí. Jeho předmětem je setkání vyučující Aj, pí uč Sýkorové a vyučující ve Francii, které bude vycházet z osobního seznámení, představení naší učitelské praxe ve školách a možností, které máme k dispozici. Bude zahrnovat část teoretickou a sestavení postupu: harmonogram aktivit, které budou rozčleněny do jednotlivých měsíců od září po červen v následujícím školním roce - je nutné domluvit formy, jak by byly realizované, role žáků, škol, stanovaní koordinátorů. Dále část praktickou – návštěva konkrétních míst a výběr zaměření oblasti -historie, příroda, hudba, sport a způsob prezentace žáky.

            Součástí projektu bude představení našich zemí, oblastí a škol vzájemně mezi účastníky projektu. Budeme pracovat na konkrétních místech v návaznosti na jejich kulturním a historickém pozadí, žáci si postupně budou infromace zpracovávat v jednotlivých krocích, vzájemně spolupracovat. V aktivitách se promítne ale i kultura našich zemí, tradice, zvyky, sport a hudba – spojené s volným časem žáků a jak je na těchto místech mohou využít. Součástí projektu bude také prezentace školy formou výstavy k realizovanému projektu, informace do médií apod. Komunikačním jazykem bude angličtina, žáci tedy uplatní a rozšíří své znalosti.

Děkujeme tímto velmi poskytovatelům dotace: MAS Aktivios, z. s. a Nadačnímu fondu Eduzměna.


MAS Aktivioseduzměna

 

 

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám