Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Výuka AJ

Rozšiřování znalostí angličtiny ve školním roce 2020/2021

Výuka cizích jazyků je i nadále jednou z priorit naší školy. Využíváme nejnovější pracovní sešity, které umožňují online practice (procvičování na počítači). Níže jsou uvedené užitečné odkazy k online procvičování, vytvořené Oxford University Press, jejichž učebnice využíváme.

Letos jsme nově v 5. r. vybrali učebnice i pracovní sešity Bloggers, nakladatelství Klett, zaměřené na online podporu. Výhodou tohoto setu jsou především poslechy, které si mohou žáci připomenout, nebo v případě nemoci, popř. i distanční výuky, pustit z domova.

Dětem připomínám velmi důležité pravidlo: z minulých ročníků můžete procvičovat cokoli, ale ze současného ročníku vždy jen probrané učivo.

Děkujeme za vaši pomoc.

3. - 4. tř. Happy Street: https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=global&selLanguage=en

https://elt.oup.com/student/happystreet/multirom?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5. r. Bloggers:  https://www.mcourser.cz/accounts/login

6. - 9. tř.: Project: https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk

Project Online practice: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

dále jméno a heslo, které mají žáci přidělené (uložte si pro snadné připojení, aby nedošlo k zablokování - po třetím chybném zadání se zablokuje!)

K doplnění výuky využíváme časopisy v angličtině: nový časopis PLAY (pro mladší žáky), READY a GATE (pro 2. stupeň), které si žáci mohou prostřednictvím školy objednat za zvýhodněnou cenu, s nimiž pracujeme i v hodinách. Dále rozšiřujeme cizojazyčnou knihovničku ve škole, ve které si žáci půjčují podle stejného řádu jako v žákovské knihovně knihy. V nabídce kroužků je také konverzace a hry v Aj (vše podrobněji rozepsané v minulých ročnících).

Odkazy na časopisy: www.bridge-online.cz

 

Rozšiřování znalostí angličtiny ve školním roce 2021/2022

            Výuka cizích jazyků je i nadále jednou z priorit na naší škole. Ve 3. a 4. ročníku pracují žáci s učebnicemi nakladatelství Oxford: Happy Street 1 a 2. Od 5. r. pracujeme s řadou  Bloggers, nakladatelství Klett, nově rozšířené i na 2. stupni. Výhodou této řady je zaměření na online podporu učebnice i PS, především poslechy a videa, které si mohou žáci připomenout, nebo v případě nemoci, popř. i distanční výuky, procvičovat z domova. Učebnice vhodně doplňují pracovní sešity rozdělené do dvou dílů, gramatika je přímo v dané lekci, velmi přehledně v tabulkách. Pracovní sešity jsou barevné, jasně členěné a umožňují žákům individuální rozvoj podle svého tempa.

Přihlášení do online procvičování: www.mcourser.cz

Doplňková četba pro žáky v angličtině

K doplnění výuky využíváme časopisy v angličtině: časopis PLAY (pro mladší žáky), READY a GATE (pro 2. stupeň), které si žáci mohou prostřednictvím školy objednat za zvýhodněnou cenu, s nimiž také pracujeme v hodinách. Další úkoly, které si žáci splní doma, jsou odměněny jako dobrovolné úkoly navíc.

Dále rozšiřujeme cizojazyčnou knihovničku ve škole, kde si žáci půjčují knihy podle stejného řádu jako je v žákovské knihovně.

Odkazy na časopisy: www.bridge-online.cz

Adopce na dálku

Naše škola je i v letošním roce patronem pro chlapce jménem Nagude Harshith, je žákem
4. třídy v rámci katolické diecéze v Karwaru a chtěl by být lékařem. Je důležité, aby si žáci uvědomili porovnání svých životních podmínek a jejich vrstevníků v Indii. V letošním roce nás k podobnému zamyšlení jistě přivedla i celosvětová epidemie. Doufejme, že se situace brzy uklidní ve všech koutech světa.

                                   

 

 

 

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám