Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Kroužky

Přehled a popis zájmových kroužků ŠD pro školní rok 2021/2022

Kroužek přírodovědecký

 • 1x za 14 dní (cca 30 minut)
 • děti si zde osvojí znalosti z oblasti živé i neživé přírody
 • naučí se rozpoznávat nástrahy a nebezpečí skrytá v přírodě
 • využijeme přírodu k odstranění únavy a stresu
 • pracovat budeme formou vycházek do přírody, pokusohraním a využijeme atlasy hub a rostlin, encyklopedie zvířat

Kroužek společensko-ekologický

 • naučíme se správně stolovat, chovat se ve společnosti, úctě k člověku, zvířatům, hygienickým návykům
 • vytvoříme si vztah ke společenským hodnotám
 • utvoříme si kladný vztah mezi dětmi (spolužáky, kamarády)

Kroužek hudebně-dramatický

 •  cílem tohoto kroužku je rozvoj komunikace mezi žáky, jejich čtenářských dovedností, vyjadřování vlastních názorů a prožitků, osvojení si některých písniček, jednoduchých tanečků, rozvoj citu pro hudbu a rytmického cítění
 • tanec při živé i reprodukované hudbě -co se naučíme, využijeme při různých vystoupeních

Barvička

 • zaměřen na rozvoj výtvarných dovedností
 • práce s barvami, papírem a textilem, malovat budeme i na přírodniny přinesené z vycházek

Šikovné ruce

 • zaměřeno spíše na oblast pracovní výchovy – cílem je rozvoj jemné motoriky, konstruktivních dovedností, rozvoj schopnosti spolupracovat
 •  pracovat budeme s textilem, přírodninami, modelínou, podle možnosti s moduritem ale i se stavebnicemi, drátkem, klacíky…

Čiperka

 • sportovně zaměřený kroužek, jehož cílem je rozvíjet lokomoční i nelokomoční dovednosti, obratnost
 • co nejvíce činností budeme vykonávat venku – zařadíme sportovní soutěže, míčové hry a atletické činnosti, v zimě sáňkování, pohyb ve sněhu
 • využijeme hřiště u MŠ, tělocvičnu, park, fotbalové hřiště

Projekty

EUMŠMTNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám