Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Otevřená zahrada

SFŽPProjekt „Otevřená zahrada - rozšíření školní zahrady ZŠ Merklín“

Projekt je zaměřen na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy žáků školy a dalších návštěvníků školní zahrady. Tento cíl byl realizován rozšířením stávajícího mobiliáře školní zahrady a pořízením výukových pomůcek, které zlepší možnosti výuky ve venkovním prostředí (přírodopis, zeměpis, fyzika, svět práce, výtvarná výchova).

Během projektu na školní zahradě bylo realizováno: vyvýšené záhony, naučná stezka, výsadba dřevin a bylin, výukové pomůcky pro venkovní aktivity, rozšíření stávajícího zázemí pro vyučovací hodiny.

Financování projektu

Celková schválená výše projektu je 296 263 Kč.

Na financování se bude podílet dotace SFŽP (Státní fond živ. prostředí) částkou 249 273,55 Kč a zřizovatel částkou 43 989,45 Kč.

 

Čerpání rozpočtu

Během projektu bylo pořízeno: zahradní nářadí, vodní čerpadlo, dalekohledy, rostliny, vyvýšené záhony, informační panely, biotopový prvek - hadník, mulč, listnatý strom, binoluby, lupy, pinzety, barometr, teploměr, srážkoměr, vlhkoměr, literatura k výuce, smykačky a další.

Do venkovní učebny byly pořízené tabule a lavičky.

Dále byla za pomoci stavební firmy vyhotovena přístupová cesta k vyvýšeným záhonům, záhonu s růžemi a slunečním hodinám.

Slavnostní otevření zahrady proběhlo 28. 6. 2021 za účasti široké veřejnosti.

Udržitelnost projektu je 3 roky.

http://www.mzp.cz

http://www.sfzp.cz

 

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám