Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Zlepšujeme si anglický jazyk

  • V letošním školním roce jsme využili výzvu MŠMT č.57, která je zaměřena na rozvoj jazykových schopností žáků. Podali jsme projekt pod názvem „Zlepšujeme si anglický jazyk“. Jedná se o šablonu č.4, tzv. „Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu“ a také šablonu č.3, tzv. „Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu“, uričený pro vyučující.
  • Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základní škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech, mluvení, čtení, psaní.

Logo ke stažení zde.

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám