Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Informace

 

Základní informace

➢   umístěna v budově prvního stupně (ul. Kostelní)

➢   pracuje s dětmi prvního až třetího ročníku

Na základě šk. z. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav §123 odst. 2 na úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanovena výše poplatku 250Kč měsíčně za 1 účastníka.

Poplatek platí zákonní zástupci účastníka v pololetních splátkách dle rozpisu:

➢   platba na první pololetí – září až prosinec - 1000Kč – splatná do 20. září

➢   platba na druhé pololetí – leden až červen – 1500Kč - splatná do 20. ledna

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu Typ: ODT dokument, Velikost: 30.9 kB

Přihláška k zájmovému vzdělávání 2023/2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 66.41 kB

Přihláška k zájmovému vzdělávání 2024/2025 Typ: DOCX dokument, Velikost: 65.72 kB

Koncepce rozvoje školní družiny 2023-2028 Typ: ODT dokument, Velikost: 57.57 kB

 

Plán práce ŠD pro školní rok 2023/2024 pro 1.- 2. oddělení ŠD

Ve školní družině se zaměříme na činnosti, které budou rozšiřovat a prohlubovat vědomosti dětí, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a osobnost. S návazností na ŠVP ŠD se budeme snažit o využití všech činností, a to výchovně vzdělávací činnosti (sportovní, estetická, pracovně-technická, přírodovědná, společensko-vědní i digitální), dle týdenního rozvrhu pravidelně střídaná.

Zájmové činnosti

Dětem nabízíme dostatek prostoru k realizaci jejich zálib – fotbal, vybíjená, sportovní hry, četba, výtvarné a hudební činnosti, rukodělné práce atd.

Odpočinkové činnosti - záměrem je odstranit únavu a navodit relaxaci dětí, jsou zařazeny do rozvrhu denně, nejčastěji po obědě, ráno před vyučováním, ale i podle potřeby kdykoliv během dne.

Příprava na vyučování - zaměříme se na různé didaktické hry, budeme řešit hádanky, kvízy… činnosti související s plněním školních povinností.

V souladu se ŠVP ŠD budeme vést rozhovory na témata „Místo, kde žijeme“, „Lidé kolem nás“, „Člověk a jeho svět“, „Člověk a práce“, „Rozmanitost přírody“ a „Člověk a jeho zdraví“. Tato témata využijeme i na vycházkách a v týdenních plánech.

     V ranním oddělení (6:30 – 7:30) se zaměříme zejména na odpočinkové činnosti, budeme si číst, kreslit, vyměňovat si zážitky, hrajeme společenské a vědomostní hry. Žáci si zvolí činnost podle své individuální potřeby a svého přání.

     Polední oddělení (11:30 – 13:00) začíná obědem, po návratu z jídelny nastupují činnosti odpočinkové. Opět si děti volí nenáročné činnosti, při kterých vykompenzují zátěž z vyučování. Žáci si mohou kreslit, prohlížet časopisy, číst, odpočívat v křesle a relaxovat či se věnovat svým koníčkům. V nabídce nechybí stolní společenské hry, poslech hudby, konstruktivní hry, klidnější pohybové hry.

     V odpoledním oddělení (13:00 – 16:00) přichází čas pro zájmové činnosti. Zařadíme sem proto zájmové kroužky, v případě pěkného počasí (13:45 – 15:00) budeme chodit ven.

Zařadíme také sezónní činnosti (pouštění draků, sáňkování, míčové hry, sběr přírodního materiálu).

Budeme se co možná nejvíce snažit, aby tyto činnosti byly prováděny hlavně venku (zejména kroužek sportovní, ekologický, přírodovědecký, podle možností výtvarný – kreslení na chodník apod.)

 

Doba mezi 15:00 – 15:30 je věnována odpočinkovým činnostem. Děti si budou moci svobodně zvolit činnosti, které jim budou vyhovovat: společenské hry, pohybové hry, konstruktivní hry, kreslení, poslech pohádky, hudby…

15:30 – 16:00 – sebevzdělávací činnost. Věnujeme se přípravě na vyučování, procvičování jednotlivých předmětů podle potřeb dětí. Hrajeme didaktické, logické a smyslové hry, vědomostní soutěže, slovní kopanou, skládáme obrázky, čteme knihy, prohlížíme encyklopedie.

 

 

 

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám