Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Informace

Vnitřní řád školní družiny k dispozici zde.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání k dispozici zde.

Základní informace

 • umístěna v budově prvního stupně (ul. Kostelní)
 • pracuje s dětmi prvního až třetího ročníku

Plán práce ŠD pro školní rok 2020/2021 pro 1. – 2. oddělení ŠD

 • Ve školní družině se zaměříme na činnosti, které budou rozšiřovat a prohlubovat vědomosti dětí, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a osobnost. S návazností na ŠVP ŠD se budeme snažit o využití všech činností a to výchovně vzdělávací činnosti (sportovní, estetická, pracovně-technická, přírodovědná i společensko-vědní), dle týdenního rozvrhu pravidelně střídaná.
 • Zájmové činnosti – dětem zde nabídneme dostatek prostoru k realizaci svých zálib – fotbal, vybíjená, sportovní hry, četba, výtvarné a hudební činnosti, rukodělné práce atd.
 • Odpočinkové činnosti – jejich záměrem je odstranit únavu a navodit relaxaci dětí, je zařazena denně do rozvrhu, nejčastěji po obědě, ráno před vyučováním ale i podle potřeby kdykoliv během dne.
 • Příprava na vyučování - zde se zaměříme na různé didaktické hry, budeme řešit hádanky, kvízy… související s plněním školních povinností.
 • V souladu se ŠVP ŠD budeme vést rozhovory na témata „ Místo kde žijeme“, „Lidé kolem nás“, „Člověk a jeho svět “, ,, Člověk a práce „, „Rozmanitost přírody“ a „Člověk a jeho zdraví“. Tato témata využijeme i na vycházkách a v týdenních plánech.
 • V ranním oddělení (6,30 – 7,30) se zaměříme zejména na odpočinkové činnosti, budeme si číst, kreslit, vyměňovat si zážitky, hrajeme společenské a vědomostní hry. Žáci si zvolí činnost podle své individuální potřeby a svého přání.
 • Polední oddělení (11,30 – 13,00) se začíná obědem. Po návratu z jídelny nastupují činnosti odpočinkové. Opět si děti volí nenáročné činnosti, při kterých vykompenzují zátěž z vyučování. Žáci si můžou kreslit, prohlížet časopisy, číst, odpočívat v křesle a relaxovat či se věnovat svým koníčkům. V nabídce nechybí stolní společenské hry, poslech hudby, konstruktivní hry, klidnější pohybové hry.
 • Odpolední oddělení (13,00 – 16,15) Po 13. hodině přichází čas pro zájmové činnosti. Zařadíme sem proto zájmové kroužky, v případě pěkného počasí (14,00 – 15,00) budeme chodit ven.
 • Zařadíme také sezónní činnosti (pouštění draků, sáňkování, míčové hry, sběr přírodního materiálu).
 • Budeme se co možná nejvíce snažit, aby tyto činnosti byly prováděny hlavně venku (zejména kroužek sportovní, ekologický, přírodovědecký, podle možností výtvarný – kreslení na chodník apod.)

Oddělení školní družiny

 • 1. oddělení
 • 2. oddělení

Přihlášení a poplatky

 • rodiče přihlašují žáky do školní družiny na zápisním lístku
 • za docházku se platí poplatek 150,-Kč  měsíčně
 • září – prosinec 600,-Kč splatné do konce září
 • leden – červen 900,- Kč splatné v lednu

Potřeby do školní družiny

 • ručník
 • přezůvky
 • odpočinkový oděv na sport a vycházky
 • taška na osobní věci

Celoroční spolupráce se speciální školou Diakonie Merklín, ZŠ ŠD Skočice, školním parlamentem, MŠ Merklín a místní knihovnou.

Projekty

SFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Ovoce a zelenina do školEvropský fondEU peníze školám