Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Alergeny ve školní jídelně

S platností od 13.12.2014 dle nařízení EP a EU č. 1169/2011, je povinností všech školních jídelen označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo jeho zákonný zástupce ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

  • Jídelna má pouze funkci informační.

Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla je vyvěšen u každého jídelního lístku a také zde.

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám