Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Informace o škole

Školní rok 2021/2022

Vzdělávací program

 • 1. – 9.r. ŠVP ZV, ŠD – ŠVP ŠD
 • V 1. ročníku realizace výuky čtení podle genetické metody.

Volitelné předměty 7. – 9. roč.

 • Německý jazyk

Počet žáků na škole / tříd

 • 1. stupeň 116
 • 2. stupeň 108

Umístění  tříd,  počet žáků

Kostelní 11

 • 1. ročník 18
 • 2. A 19
 • 2. B 16
 • 3. ročník 18
 • 4. ročník 23
 • 5. ročník 22

Školní 249

 • 6. ročník 29
 • 7. ročník 23
 • 8. A 18
 • 8. B 19
 • 9. ročník 19

Vybavení školy

 • 11 tříd
 • 11 učeben s interaktivní tabulí
 • učebna fyziky, chemie
 • učebna PC 2. st.
 • tělocvična
 • školní kuchyně
 • učebna v přírodě
 • sportovní hřiště
 • zelená zahrada

Specifické školní aktivity

 • výuka druhého cizího jazyka od 7. r.
 • rozloučení se žáky 9. r.
 • školní projekty v rámci tříd na určené téma
 • práce Školního parlamentu
 • adopce na dálku a adopce zvířete v ZOO
 • vánoční jarmark
 • vydávání Zpravodaje pro rodiče

Mimoškolní aktivity

 • práce kroužků – dočasně pozastaveno
 • zájmová činnost školní družiny
 • práce s počítačem

Školní tradice

 • slavnostní vítání prvňáčků
 • slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ – předání hrnečků s logem školy, jménem žáka (z prostředků Spolku rodičů); ukončení školní docházky na OÚ za přítomnosti zástupců Obce Merklín

 Vyučovací hodiny         

 •  1. hodina - 7.50  -   8.35 hodin
 • 2. hodina - 8.45  –   9.30 hodin
 • 3. hodina - 9.45  -  10.30 hodin
 •  4. hodina - 10.40  -  11.25 hodin
 • 5. hodina - 11.35  -  12.20 hodin
 • 6. hodina - 12.30  -  13.15 hodin
 • 7. hodina - 13. 15  -  14.00 hodin
 • (polední přestávka) - 13.15  -  13.55 hodin
 • 8. hodina - 14.00  -  14.45 hodin
 • 9. hodina - 14.50  -  15.35 hodin

Projekty

SFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám